Latihan      
Pembentukan Kerja Berkumpulan Dijalankan di Dusun Eco Resort
     
  • Perbincangan Berkumpulan
    Menanam ciri kepimpinan dan kerja berkumpulan
  • Latihan Lasak
    Menanam keyakinan diri dan ketahanan mental dan fisikal
       
 
       
        Next Page >
 

Copyrights© 2004 Q-Services Sdn Bhd. All Rights Reserved