Latihan      
Alat Bantuan Latihan
     
Poster
Untuk rujukan dan peringatan dari masa ke semasa
 
Buku Panduan
Mengunakan kaedah gambar dan ayat ringkas supaya mudah difahami
   
Slides
Peraturan Kerja yang dipersembahkan dalam format ‘langkah demi langkah’ dengan gambar dan ayat ringkas
 
Video Latihan
‘Gambaran hidup’ yang dipersembahkan dalam bentuk VCD membolehkan pelatih mengikuti cara sesuatu kerja dijalankan dengan jelas.
        Back Page >
 

Copyrights© 2004 Q-Services Sdn Bhd. All Rights Reserved