Pencapaian
ISO 9001 : 2000

  Surat Perakuan
Surat perakuan kualiti perkhidmatan dari pelanggan semasa dan yang lepas.
 
   
Institut Teknologi Mara
MAS Catering
Sdn Bhd
Saudi Arabian Airlines
 
Certification by DNV / UKAS          
     
MPPJ
NPC
   
 

Copyrights© 2004 Q-Services Sdn Bhd. All Rights Reserved