Visi Kami
 • Satu-satunya pilihan untuk perkhidmatan pembersihan berkualiti
Misi Kami
 • Menjalankan perkhidmatan mencuci dan membersih yang berkualiti dan konsisten kepada setiap pelanggan, di setiap tempat dan pada setiap masa.
Polisi Perkhidmatan
Pengurusan dan kakitangan Q Services Sdn Bhd bertekad untuk sentiasa meningkatkan kualiti perkhidmatan yang dijalankan dengan memelihara,
 • Kebersihan bangunan / projek yang dijaga
 • Ketahanan permukaan dan item yang dicuci
 • Keselamatan dan Keselesaan penghuni, pengguna dan orang ramai melalui…
  - Perancangan kerja yang teratur dan berkesan.
  - Pemilihan dan penggunaan bahan kimia, perkakas dan
  peralatan yang sesuai dan bermutu.
  - Penyelia dan pembersih yang terlatih, mahir dan berdisiplin.
  - Penyeliaan yang mencukupi dan sensitif akan kebersihan
  dan keperluan pelanggan.
  - Pengurusan yang cekap dan komited dengan kualiti
  perkhidmatan.
  - Penambahbaikan yang berterusan.

Copyrights© 2004 Q-Services Sdn Bhd. All Rights Reserved